• Your basket is currently empty

Het Protest Kleurboek voor Kinderen

De Protest Supplies Store is een non-profit platform dat subversieve protest utiliteiten ontwikkelt om zo nieuwe gebruiken in het discour van protest te stimuleren.

Veel van onze overtuigingen en aannames stammen uit hoe wij als kind de wereld hebben leren kennen. Vanuit verschillende narratieven leren we hoe we met elkaar omgaan, wat goed en slecht is en soms zelfs hoe onze dromen er uit kunnen zien. Veel bekende verhalen, zoals Doornroosje en Sneeuwwitje dragen daarentegen ook veel ongewenste overtuigingen over op kinderen: een prins die een prinses wakker kust zonder daar toestemming voor te vragen, of het romantiseren van kolonialisme in het verhaal van Pocahontas.

De Protest Supplies Store schreef vanuit dit inzicht een open call uit aan tekenaars en vroeg hen om een kleurplaat te tekenen waarin een bekend kinderverhaal centraal staat maar het narratief dat bij het kinderverhaal hoort doorbroken wordt in de context van protest. Het hieruit resulterende kleurboek omvat 19 kleurplaten die een breed scala aan hedendaagse vraagstukken bespreekbaar maakt voor kinderen tussen de 8-13 jaar oud in de vorm van kleurplaten. Het doel hiermee is om een nieuw narratief aan te bieden: dat we de wereld kunnen veranderen en dat de eigen ontwikkeling van de denkbeelden van de toekomstige generaties hierbij essentieel is. 

Het Protest Kleurboek voor Kinderen is ontwikkeld door Rachel Baas, Pam Plaschek, Mirthe Schuurman en Eef Veldkamp, met kleurplaten van Emma Cordes, Mariska van der Hal, Lois de Groot, Jesse Brinkerhof, Sammy-Jo Roelofs, Rosalie Lok, Clara Aden, Olivier Scheffer, Floortje Christoffels en Marianne Machielsen.


Lessenserie Protest Kleurboek voor Kinderen

Vanuit een aantal van deze kleurplaten heeft de Protest Supplies Store lessen ontwikkeld die gegeven kunnen worden aan basisschool leerlingen van groep 6 tot en met groep 8 maar ook in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs. Hieronder lichten wij graag een aantal van deze lessen kort toe. De lessenplannen zijn gratis direct te downloaden via de website van de Protest Supplies Store. Eveneens kunnen wij ingeschakelt worden om deze lessen zelf te verzorgen. Hiervoor kunt u via de mail contact met ons opzoeken.


Opstandige Beelden:

In onze publieke ruimtes staan veel standbeelden, waarvan sommige problematisch geschiedenissen honoreren. De afgelopen jaren zijn de discussies rondom het verwijderen van dergelijke beelden opnieuw opgelaaid. In deze les wordt aan de hand van de kleurplaat met Pocahontas en Moana die een standbeeld van Gouverneur Ratcliffe – de kolonist uit Pocahontas – omver trekken de vraag gesteld welk standbeeld in zijn plaats zou moeten verschijnen. De leerlingen gaan aan de slag met de vragen wat een stand beeld is, wie een standbeeld verdiend en hoe die er uit zou kunnen zien.


Meer helden gezocht!

De meeste superhelden die in kinderverhalen de revue passeren zijn witte mannen, die eveneens een veelal fysieke superkracht bezitten. Representatie is heel belangrijk voor de zelfwaarde van kinderen, waarvoor superhelden veelal rolmodellen kunnen zijn. In deze les wordt nagedacht over wat superhelden zijn en welke nieuwe superhelden er bedacht kunnen worden. Wat zouden hun superkrachten zijn? Met die superkrachten kunnen ze bovendien een heleboel problemen oplossen, maar welke problemen verdienen een oplossing?


Wat is geld waard?

Geld lijkt een van de aller belangrijkste zaken ter wereld te zijn, maar wat is het eigenlijk waard? Met geld kun je bovendien een heleboel dingen kopen. Overheden gebruiken ook geld om bepaalde maatschappelijke instituten wel en soms ook niet te financieren. In deze les worden vragen behandeld zoals wat betekend het om bijvoorbeeld meer geld aan de politie te geven en minder aan de zorg? Hoe zou geld eerlijker verdeeld kunnen worden?