• Your basket is currently empty

Protest Kleurboek voor Kinderen

€12.95 incl. tax*

De Protest Supplies Store is een non-profit platform dat subversieve protest utiliteiten ontwikkelt om zo nieuwe gebruiken in het discour van protest te stimuleren.

Veel van onze overtuigingen en aannames stammen uit hoe wij als kind de wereld hebben leren kennen. Vanuit verschillende narratieven leren we hoe we met elkaar omgaan, wat goed en slecht is en soms zelfs hoe onze dromen er uit kunnen zien. Veel bekende verhalen, zoals Doornroosje en Sneeuwwitje dragen daarentegen ook veel ongewenste overtuigingen over op kinderen: een prins die een prinses wakker kust zonder daar toestemming voor te vragen, of het romantiseren van kolonialisme in het verhaal van Pocahontas.

De Protest Supplies Store schreef vanuit dit inzicht een open call uit aan tekenaars en vroeg hen om een kleurplaat te tekenen waarin een bekend kinderverhaal centraal staat maar het narratief dat bij het kinderverhaal hoort doorbroken wordt in de context van protest. Het hieruit resulterende kleurboek omvat 19 kleurplaten die een breed scala aan hedendaagse vraagstukken bespreekbaar maakt voor kinderen tussen de 8-13 jaar oud in de vorm van kleurplaten. Het doel hiermee is om een nieuw narratief aan te bieden: dat we de wereld kunnen veranderen en dat de eigen ontwikkeling van de denkbeelden van de toekomstige generaties hierbij essentieel is.

In het Protest Kleurboek voor Kinderen zitten 19 verschillende kleurplaten van A3 formaat en werd ontwikkeld door Rachel Baas, Pam Plaschek, Mirthe Schuurman en Eef Veldkamp.

-------English-------

The Protest Supplies Store is a non-profit platform that develops subversive protest utilities to encourage new practices in the discourse of protest.

Many of our beliefs and assumptions stem from how we came to know the world as a child. From different narratives we learn how we interact with each other, what is good and bad and sometimes even what our dreams can look like. Many well-known stories, such as Sleeping Beauty and Snow White, on the other hand, also convey many unwanted beliefs to children: a prince who kisses a princess awake without asking permission, or the romanticization of colonialism in the story of Pocahontas.

Based on this insight, the Protest Supplies Store issued an open call to illustrators and asked them to draw a colouring image in which a well-known children's story is used, but the narrative that belongs to the children's story is subverted in the context of protest. The resulting coloring book includes 19 coloring images that touch upon a wide range of contemporary issues and is made for children between 8-13 years old. The aim the colouring book is to offer a new narrative: that we can change the world and that the own development of the ideas of future generations is essential in this.

The Protest Colouring Book for Children contains 19 different coloring pages in A3 format.

Category Home protest

* Based on residence in Netherlands. Tax rates for other countries will be calculated at the checkout. Price exclusive of tax: €10.70.

We accept payments with card, paypal, Bancontact (Mollie) and iDEAL (Mollie)

We are based in the EU (The Netherlands) and we ship worldwide. Make sure to pick the right parcel option.

Send and email to info@protestsuppliesstore.co.uk for international orders.